SCANVIEW SIKRING er ISO 9001 certificeret

Vi vægter miljø og etik højt, og vi vil gerne gå foran i branchen med et godt eksempel.

Vores ISO 9001 certificering danner rammer for kvalitetsarbejdet. Det kræver omtanke at tilrettelægge det daglige arbejde på en måde, som giver positivt udbytte

– både internt og for vores kunder.

50%

Certificeringsbevis

Kvalitetsarbejdet er en løbende proces, som vi lægger stor vægt på at prioritere.

SCANVIEW SIKRING er ISO certificeret af SikkerhedsBranchen og Intertek DIC A/S, der forestår certificeringen.