DanPilot skaber sikkerhed i danske farvande og havne

DanPilots kerneopgave er at skabe sikkerhed til søs og i havne. Når der er en lods ombord på et skib, har skibet de optimale forudsætninger for at komme sikkert frem. DanPilot lodser skibe, der sejler transit mellem Skagen og Gedser/Allinge gennem Storebælt og Øresund og skibe, der skal ind og ud af danske havne. DanPilots lodser har dybtgående lokalkendskab til de danske farvande og havne og fuldt fokus på sikker sejlads.

50%
50%

Adgangskontrol sikrer DanPilots lodsbåde i Skagen

Ved lodsbådpladsen er der installeret en låge med adgangskontrol - som afskærmer uvedkommende fra området ved lodsbådene. Adgangskontrollen betjenes nemt med kode, telefon eller med de ansattes adgangskort, som bruges på DanPilots lokationer.

Systemet giver en tidsbesparelse

Systemet er koblet op til DanPilots adgangskontrol i Svendborg, dette giver mulighed for at give adgang til området centralt fra. Det er også herfra at det kan tjekkes om lågen er åben eller lukket.
Systemet giver en tidsbesparelse, da DanPilot ikke behøver at møde fysisk frem for tjekke lågen eller fx lukke leverandører ind på området.

I tilfælde af at lågen er uautoriseret åbnet eller åben for længe, er systemet sat op til at alarmere vagten i Svendborg og Skagen - dette skaber en sikkerhed for de ansatte og DanPilots materiel.

50%
50%

Booking og adgang til soverum

Via DanPilots intranet har lodserne mulighed for at booke et kammer indtil næste tur med lodsbåden.
Adgangen til kamrene styres via samme adgangskontrol, som bruges ved havneområdet – nem betjening sikrer at systemet ikke bliver en forhindring i dagligdagen for lodserne.

På stationer med bookingsystem er der overblik over ledige og optagede kamre, og det er muligt for lodsen at holde sit kammer aflåst, indtil lodsstationen forlades og man er klar til at checke ud.

www.danpilot.dk